Advanced Search found 1 item(s) featuring "Godfried Heynderickx"

1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . "Nieuwere dramatische kunst" Door Godfried Heynderickx Bedoeld wordt hiermee een schets van den ontwikkelingsgang van het tooneel tot op onze dagen; enkele regelen zullen worden gewijd aan . . .