Advanced Search found 1 item(s) featuring "Guiseppe Giacosa"

1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van schrijvers uit geallieerde en neutrale landen. Reedszagen wij "Vrije Wolken" van den Tsjech Kvapil en "Droeve Min" van den Italiaan Giacosa . Zullen volgen de noordelijke Björnson en de Angelsaksische Valentine , de Franschman St. Georges de Bouhélier en uw
  • . . . in de tooneelliteratuur van dat land wel niet meer dan middelmatig werk zijn. Hetzelfde mag gezeid van het, dialogisch zeer knappe, stuk van Giacomo Giacosa . Ik ken de andere op te voeren werken niet dan uit de lezing, en wacht de opvoering af om het met mezelf uit . . .