Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gaetano Donizetti"

1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
  • . . . Royal haalde de heer Bosmans nog twee stukken over : Op Zaterdag 19 Januari 1935 : «De Favoriete», van Donizetti en op Zaterdag 9 Februari 1935 : «Paljas» van Leoncavallo . En op de lijst der operetten schreef hij op Zaterdag