Advanced Search found 2 item(s) featuring "Firmin Van Hecke"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
  • . . . Ernest Claes , Robert De Leye , René Dewit, Jan Crauls, Emiel Hullebroeck , Piet Heuvelmans, Willem Putman , Firmin Van Hecke . Van het eerecomité maken o.m. deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van een uitgelezen gezelschap, waaronder de oud-minister Anseele, de burgemeester der stad Gent, de vertegenwoordiger der Belgische regeering die in deze de dichter Firmin van Hecke was, bij nobel-klassieke muziek van clavecimbel en viola da gamba, gesproken over hun vriend. Wij hebben bij wachten niets verloren: