Advanced Search found 1 item(s) featuring "Franc-Nohain"

1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . anders blijk pleegt te geven van hooge waardeering voor Fransche muziek van dezen tijd, ging zóóver, te betreuren, dat men het blijspel van Franc-Nohain niet zonder de muziek van Ravel had opgevoerd. Nochtans was aan die opvoering de grootste zorg besteed geworden: zij heette beter te . . .