Advanced Search found 1 item(s) featuring "Fernand Castello"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . deze van Max Alexys zelf. Marcelle Claude en Edgar Rietjens hebben voor de Fransche vertaling zorg gedragen, Fernand Castello voor de regie, Miss Dolly Dorne voor de moderne dansen. Het was als geheel wel iets minder origineel en iets minder . . .