Advanced Search found 1 item(s) featuring "Francis Vielé-Griffin"

1919-03-27 Het Tooneel te Brussel II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . die gezochtheid veracht, veel meer dan een Henry de Régnier of een Jean Moréas , en meer zelfs dan een Francis Vielé-Griffin de muzikale uiting is van eene uiterst-oprechte ziel in al hare schoone en bloode naaktheid. Mevrouw Blanche Rousseau , zij, veel spontaner . . .