Advanced Search found 2 item(s) featuring "Frederik Van Eeden"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . ook concerten en voordrachten zullen begrepen zijn. Zoo wordt gewaagd over spreekbeurten van Maritain , Ghéon , Felix Timmermans , Frederik van Eeden , L. J. M. Feber en Ellen Russe . . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . Vlaamschvoelend publiek eerder te ontstemmen. Even later, ter gelegenheid der wetenschappelijke congressen die te Gent gehouden werden, kregen we «IJSBRAND», een stuk van Frederik Van Eeden . De stijlrijke vertolking kon niet verhinderen dat het werk er vrij verouderd uit zag. In de uitbeelding van Staf Bruggen . . .