Advanced Search found 1 item(s) featuring "F. Sarcey"

1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
  • . . . LODE MONTEYNE Als wij de «Groote Neuzen» van G. Martens (geboren in België) afwegen aan de oordeel veilingen over tooneel van F. Sarcey (geboren in Frankrijk) en daarbij een parallel trekken met het «Oordeel van Olga» van W. Putman (geboren in Oost of West-Vlaanderen) . . .