Advanced Search found 1 item(s) featuring "François Gaillard"

1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . (Marceline) en de heer De Decker (de officier van de wacht). De leiding had de heer Sterkens toevertrouwd aan den heer François Gaillard , oud-bestuurder van de Opera te Luik . De belangrijkste nationale creatie van dit seizoen was deze van «Mater-Dolorosa», van Daniël . . .