Advanced Search found 2 item(s) featuring "Francis Carco"

1921-06-27 Tooneel te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van hetgeen de kieskeurige " Old Vic "-spelers met zooveel charme en zooveel bijval hadden geboden. Mon Homme, door André Picard en Francis Carco , sluit alle kieskeurigheid uit; het vervangt, met eene haast-aanstellerige opzettelijkheid, elk echt en diep sentiment door aangedikte en brutale gevoelerigheid, die cynisch aandoet; . . .
  • . . . verdienstelijk werk is. Van de twee schrijvers moge de eerste, André Picard , niet meer dan een handig tooneelschrijver zijn; de tweede, Francis Carco , is iemand wiens naam ik nooit dan met eerbied noemen zal. Hij behoort, met een aantal talentvolle jongere Fransche schrijvers, tot eene generatie . . .
  • . . . negatie van dien moreelen zin, en nog minder de ethische zoo stevige zekerheid der nochtans onbewuste mier of bij. De beuheid van een Francis Carco - ik zou naast hem heel wat bentgenooten kunnen noemen - meent sterkende harding te zullen vinden in de compromissie met die gewaande . . .
  • . . . afgedragen maar bonte plunjes uit een versleten figuratiemagazijn, dat sedert Alexandre Dumas gesloten was. Want feitelijk zijn de helden uit Mon Homme van Francis Carco haast tachtig jaar oud: ik heb ze ontmoet in Les Mystères de Paris van Eugène Sue . Het moet om het jaar . . .
  • . . . naar datzelfde jaar terug te blikken als naar eene zorgelooze en gelukkige jeugd.... Die confrontatie van eene geestelijke élite - schrijvers als een Carco , een Salmon , na een Charles Henry Hirsch en enkele anderen, die minder talent hebben - met een wereldje, dat hen, . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Schnitzler , uit het Italiaansch naar Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst van moderne Fransche werken, van Claudel tot Carco en van Vildrac tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van