Advanced Search found 1 item(s) featuring "The English Players"

1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
  • . . . The English Players : "Candida" Voor een schitterende zaal waar natuurlijk het Britisch element domineerde, heeft het befaamd reizend tooneelgezelschap " The English Players " Woensdagavond . . .
  • . . . The English Players : "Candida" Voor een schitterende zaal waar natuurlijk het Britisch element domineerde, heeft het befaamd reizend tooneelgezelschap " The English Players " Woensdagavond in den Parkschouwburg , te Brussel, een voorstelling in 't Engelsch gegeven van "Candida", de fijne comedie van
  • . . . of meer onstuimig temperament deze geestige en tevens fijn sentimenteele comedie in een eerder hartstochtelijk tempo ten tooneel voerden, veelal jachtig en uitbundig, hadden " The English Players " het stuk bij voorkeur in een flegmatieken toon gezet, kalm, sober, beheerscht. Wij gelooven dat zij het dichtst de bedoeling van