Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ernest Kindermans"

1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . waarover ik het hier hebben wil. Deze vertooningen hebben plaats in de Folies-Bergère , vanwege een Vlaamsch gezelschap bestuurd door den heer Kindermans ; zij worden geleid door de Rotterdammer Arie van den Heuvel die met Royaards de Amsterdamsche Tooneelschool verliet, een twintig . . .
  • . . . lokt, en.... zoo zouden wij nog lang in onzen afgrond blijven zitten, kwamen menschen als de heeren Van den Heuvel en Kindermans er ons niet nu en dan even uithalen.... met schroomvolle middelmatigheid. Want ook zij durven het allerbeste nog niet aan: het publiek, dat van . . .
  • . . . bij de Tsjechen is een bewijs dat het, te onzen behoeve, noodig is. Dat bewijs leveren ons de literaire vertooningen van de heeren Kindermans en Van den Heuvel . Laat ons vertrouwen dat zij vruchten dragen. Mag ik even buiten de middelmatigheid uit? Ik heb gisteren in . . .