Advanced Search found 1 item(s) featuring "Edward Vermeulen"

1928-02-18 Pieter Magerman: "Trekvogels" (Lode Monteyne)
  • . . . gaat pikken, in rauw-realistische tooneelen veropenbaard. Ook Streuvels heeft daarvan verteld in zijn geweldige novelle «Oogst», die een meesterstuk is, en Edward Vermeulen , de niet algemeen genoeg gewaardeerde West-Vlaamsche romancier, stelde deze wroeters voor in zijn roman «Trimards», -- voor het tooneel bewerkt door