Advanced Search found 1 item(s) featuring "Edgar Rietjens"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . bijgevoegd, zoodat het derde bedrijf geen andere muziek meer telt dan deze van Max Alexys zelf. Marcelle Claude en Edgar Rietjens hebben voor de Fransche vertaling zorg gedragen, Fernand Castello voor de regie, Miss Dolly Dorne voor de moderne dansen. . . .