Advanced Search found 1 item(s) featuring "Émile Schwartz"

1935-02-20 Christus' Paladijn (F. Gerebern)
  • . . . heeft mogen boeken: "Le Paladin du Christ" van P. Dr. Bertrand, O.M. Cap , uit het Vlaamsch overgezet door den bekenden heer E. Schwartze , hoofdredacteur van het tooneeltijdschrift "La Source" (Le Paladin du Christ. François d'Assise, Missieprocuur, Huidevetterstraat 126, Burssel, 5fr.). We mogen terecht verklaren dat het . . .