Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ellen Russe"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . van Maritain , Ghéon , Felix Timmermans , Frederik van Eeden , L. J. M. Feber en Ellen Russe . . . .
1928-02-10 "Doctor Johnson" op de planken. Een nieuw tooneelspel van G.K. Chesterton (Ellen Russe)
  • . . . Magic geïnspireerd tot een tooneelstuk, dat gepubliceerd werd met een inleiding van den bekenden Jezuïet, Father Martindale, en waarvan de inhoud door Mev. Ellen Russe , in het letterkundig bijblad van De Tijd (Amsterdam), word weergegeven aldus : «Het spel begint in Schotland op de Hebriden eilanden, waar zoo . . .
1926-07-17 KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Walen ineens Oer-Germanen zou hebben gemaakt, wat in de tegenwoordige politieke omstandigheden misschien minder gewenscht is. Het is, eenvoudig en natuurlijk, een Duitscher, E. Ruckert die, in een boek dat in 1846 te Leipzig is uitgegeven, en dat ik trouwens niet gelezen heb, tot die afstamming heeft . . .