Advanced Search found 1 item(s) featuring "Engelbert Humperdinck"

1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . balletten : "De Spiegel van Maskeroen", een mystiek spel van verzoeking, val, inkeer en verheerlijking van Wanneke, het vrome dorpsmeisje, op muziek van Humperdinck , Liszt en Bach , met costumes in den trant van Rembrandt en van Rubens , en : "De . . .