Advanced Search found 3 item(s) featuring "Emiel Buskens"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
  • . . . Lode Braeckelmans , Lode Monteyne , A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van "De Standaard" en "Het Nieuwsblad", tooneelschrijver Emiel Buskens , enz. Tusschen het 2de en 3de bedrijf van de operette, waarvan de creatie op Vrijdag 26 October e.k. te 20u15 doorgaan, zal
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . Dit seizoen zou bijzonder gekenmerkt worden door drie belangrijke Vlaamsche creaties : Op Zaterdag 27 November 1937 : «Vikings» een libretto van Emiel Buskens , met muziek van Arthur Meulemans , dat vier opvoeringen kon beleven. Op Dinsdag 28 December 1937 : «Zwarte Viooltjes» een lyrische . . .
1924-06-14 Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans (Willem Putman)
  • . . . Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans Het libretto is van Emiel Buskens , den reeds gunstig bekenden auteur van "Elsje Zeven-schoon", "De Vedelaar", "Steven Wolf". Een libretto vinden is voor een Vlaamsch toondichter niet altijd een . . .
  • . . . Feitelijk is ons van Nestor De Tière alleen goed werk bekend -- en van laatstgenoemde is dan ook deze uitlating, waarop Buskens zich in zijn opvatting steunt : "Geen uitgewerkt drama vraagt de componist, hij vraagt alleen een stevig drama-geraamte" (Voorrede van "De Bruid der Zee"). . . .
  • . . . wanneer men het niet bemerkt. Het is misschien hierom dat onze jonge tooneelschrijvers zich zoo weinig aan dat genre gelegen laten. Buskens is een bescheiden librettist. Als gij mij zegt dat gij bij de lezing van zijn libretto weinig moois ontmoet hebt, en bijv. niet eens . . .
  • . . . moet naar de muziek luisteren en dan oordeelen in hoever het libretto aanleiding gaf tot een geslaagde muzikale uitwerking. Zoo heb ik gedaan. Buskens 's libretto heeft mij niet gehinderd. Eerste goed punt. En hij gaf Meulemans een rijke stof. Tweede goed punt. Zijn libretto is een . . .
  • . . . verlichting onder het publiek en tot een feestelijk slotkoor, waarin eens te meer de overwinnende macht der liefde wordt bezongen. De karakter-uitbeelding wist Buskens fel te kleuren door een besliste antithesis. Wij krijgen in Morig een Abel, en in Rudo een Caïn. De botsing gaat tusschen zachtzinnige droomerige . . .
  • . . . het dus hier om vast te stellen dat een felle climax deze tragedie draagt en van het begin tot het einde boeiend houdt. Buskens heeft zijn rol begrepen. Zijn libretto is goed. Het Wagneriaansche van opzet en gegeven (vooral de situeering van het onderwerp in "Vikings" . . .