Advanced Search found 1 item(s) featuring "Duhamel"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . werd bekroond en nadien uitgegeven door de Société des Poètes français. In den aanvang maakte hij deel uit met Vildrac en Duhamel van de groepeering: « L'Abbaye ». Nadat Romains in 1908 «La Vie Unanime» publiceerde, sprak men van de Unanimisten, waaronder -- terecht of . . .
  • . . . L'Abbaye ». Nadat Romains in 1908 «La Vie Unanime» publiceerde, sprak men van de Unanimisten, waaronder -- terecht of ten onrechte -- Duhamel , Vildrac , Arcoz , Chennevière, Durtain, Jouve, werden geteld... Van Romains verschenen nog talrijke verzenbundels en romans, waaronder we citeeren . . .