Advanced Search found 1 item(s) featuring "De medaljes van een oude vrouw"

1932-11 Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" (Pieter G. Buckinx)