Advanced Search found 2 item(s) featuring "De gele mantel"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
    1927-04-09 Paul de Mont: "Telescopage" (Lode Monteyne)