Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Peoene"

1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . keer vertoond, namelijk op 3 Mei 1620, ter gelegenheid van een groot blazoenfeest, samengeroepen door de voornaamste Rederijkerskamer der Dijle-stad, de Sint-Jans gilde, gezeid " De Peoene ". Gisteravond gaf de Mechelsche " Noordster ", een der den toon aangevende tooneelkringen van het land, de tweede vertooning van dat stukje, dus drie . . .
  • . . . meer bekenden Lucas (1617--1697), den beeldhouwer-schilder-architect, die leerling van Rubens is geweest. Fayd'herbe was "facteur" van de Mechelsche " Peoene " en heeft dit stukje "ghecomponeert in April Anno 1620" onder kenspreuk "Selden Rust". Foncke schrijft -- en nog onlangs werd die bewering . . .