Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Dageraad"

1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
  • . . . Het is namelik in Reinaert de Vos, dat ik hem voor het eerst aan het werk gezien heb, als regisseur van de wakkere kring « De Dageraad » uit Brasschaet. Ik doe het, omdat ik bedoel het stuk terzijde te laten, zoveel mogelik, en zo goed als uitsluitend te handelen over . . .
  • . . . naar het pogen van jongens, die op één seizoen «Als de Sterre», «Leontientje» en «De Zonderlinge Gast» voor het voetlicht gebracht hebben... Spijtig : « De Dageraad » mag gerust tot die dilettantengezelschappen gerekend worden, welke belangstelling verdienen, ook buiten hun lokale sfeer. Ik heb te duidelik de indruk gekregen, dat . . .