Advanced Search found 1 item(s) featuring "Dop Bles"

1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . uit diepe drang en hartstochtelijk verlangen tot doelbewuste verheven roeping zich verheft in droeve staat armzalig zal verschijnen. Zoo ook op tooneelgebied. Aldus Dop Bles in den aanvang van zijn indrukken over de première van Het Vlaamsche Volkstooneel in Vrede St-Willebrords te Antwerpen. - En hij vervolgt . . .