Advanced Search found 1 item(s) featuring "Chalux"

1934-03-14 Mvoula (Mart. S.)
  • . . . twintigtal echt Congoleezen met hun opperhoofd en hun toovenaar en hun gekenden acteur Paul Fabo die reeds in verscheidene stukken optrad. De h. Chalux , schrijver van "Mvoula" voerde regie met vaste hand en haalt eer van de vertolking. Bij de blanke spelers, de acteurs van den