Advanced Search found 3 item(s) featuring "Cervantes"

1926 Het poppenspel (Michel de Ghelderode)
  • . . . afgebeeld leven in de kelders: die ridderschap vol edele figuren, die opgaan tot de ridders van de H. Graal. Is Don Quichotte van Cervantes wel iets anders dan een wondere universeele marionet? Eer de Faust-legende door Goethe hervat was, vinden we ze niet in de populaire . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hij zeker onder de eerlijkste menschen der wereld - zonder dus eenige verdenking van mijnentwege, vind ik hetzelfde onderwerp in eene novelle, die Cervantes als XXXIIIe hoofdstuk gelascht heeft in zijn Don Quichote. In de Fransche vertaling heet zij "la nouvelle du curieux malavisé", en het is niet . . .
  • . . . gelascht heeft in zijn Don Quichote. In de Fransche vertaling heet zij "la nouvelle du curieux malavisé", en het is niet onmogelijk dat Cervantes -zelf eene episode ervan ontleend heeft aan Ariosto . Doch om het gegeven is het hier niet te doen, al dankt Crommelynck . . .
1926 Herman Teirlinck: "De man zonder lijf" (Lode Monteyne)
  • . . . geest -- tegen de materie en tegen de inertie van den geest-zelf -- gesymboliseerd. Géén deed het treffender en in klaarder symboliek dan Cervantes . Aan zijn Don Quichotte doet Dwaze Jacob denken terwijl Lek-me-lip -- de Vlaamsche re-incarnatie van Sancho-Pancha is. Dwaze Jacob, die den grooten tocht ter . . .