Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Catharinisten"

1927-04-21 "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst (J.M.)
  • . . . "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst Waarlijk, we staan in bewondering voor ieder prestatie van de Kon. Red. " De Catharinisten ": in October l.l. "Het Geding van O. H." (onder leiding van Joh. De Meester Jr. ), nu "Het diepe leven van Sint-Franciskus" . . .
  • . . . leefde mede de verschillende stad en van "Heilige" leven van Franciskus. Wat onmiddellijk trof, dezen welke ook "Het Geding" (in dezelfde zaal, ook door " De Catharinisten " ten gehoore gebracht) hadden bijgewoond, was het verschil in conceptie en uitwerking van de speelplannen. Joh. De Meester bouwde voor het . . .
  • . . . indrukwekkender te maken, vooral het Alleluia. De opvoering van "Het Diepe Leven van Sint-Franciskus" te Aalst, is een triomf te voegen bij deze door " De Catharinisten " reeds bekomen. Een bewijs te meer dat dilettanten, afwerpend al de stofferige tooneelhulpmiddelen van vroegere eeuw, nog immer zoo in zwang bij "officieele" . . .