Advanced Search found 1 item(s) featuring "Casino te Brussel"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . Casino : Première van "Miss America" Zooals bij alle grootscheepsch opgezette operetten komt een lange reeks namen te pas bij het nieuwe music-hall-nummer waarvan het . . .
  • . . . van "Miss America" Zooals bij alle grootscheepsch opgezette operetten komt een lange reeks namen te pas bij het nieuwe music-hall-nummer waarvan het " Casino " Vrijdagavond de eerste vertooning gaf. De tekst, en als ik mag zeggen: het scenario, zijn van Georg Okonkonski en Will . . .
  • . . . K. Schwaback werden ingelascht. Walter Bromme heeft er de muziek van gemaakt, in den jazz-trant, maar de orkestmeester van het Brusselsch " Casino ", Max Alexys , heeft er een hoop eigen composities bijgevoegd, zoodat het derde bedrijf geen andere muziek meer telt dan deze van