Advanced Search found 2 item(s) featuring "Compagnons de St. Lambert"

1934-06-03 Het mysterie der mis (Anon.)
  • . . . Juni, telkens te 20 uur, in de feestzaal , Rue St. Gilles, 104. (Op 5 Juni te 6 uur, voor de onderwijsinstellingen). De " Compagnons de St. Lambert ", de " Equipe A " van Verviers, groepen uit de verschillende vereenigingen voor Katholieke Aktie en uit de Luiksche Colleges leveren spelers . . .
1927-04-21 "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst (J.M.)
  • . . . hedendaagsche hemdsmouwenkleedij, deels met een gekleurd soort Italiaansch "kazaksken" aan. Dit tafereel stak vol leven, vol beweging en kleur. Het volgende, dat door de " Compagnons de St-Lambert " (Luik) niet aangedurfd werd, evenals het vijfde, was heel treffend van vinding en compositie: in grooten getalle springen, huppelen vogeltjes van diverse . . .