Advanced Search found 1 item(s) featuring "Christelijk Syndikaat van Vlaamsche tooneel- en toonkunstenaars"

1930-05-18 Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten (Jan Bernaerts)
  • . . . zal het Vlaamsche Volkstooneel getrouw blijven. De trouwgebleven evenals de nieuw aangeworven speelkrachten zullen allen als beroepsspelers zich voortaan laten inlijven bij het Christelijk Syndikaat van Vlaamsche tooneel- en toonkunstenaars , 109, Nationalestr. Antwerpen. Wij vertrouwen derhalve dat meer dan ooit de gelederen onzer talrijke vrienden zullen gesloten worden . . .