Advanced Search found 2 item(s) featuring "Ben van Eysselstein"

1932-10 Het Nationaal Vlaams Tooneel (Pieter Buckinx)
  • . . . Nationaal Vlaams Toneel In «De Duivel op Aarde», een satyriese komedie, laat de, tot op heden in Vlaanderen nog onbekende auteur Ben van Eysselsteyn , de duivel naar de aarde komen, om daar, in de mensenmaatschappij, de praktijk van het duivel-zijn, grondig te bestuderen. Hij leert er . . .
  • . . . de duivel overhoop ligt, lijdt geen twijfel ; ook niet, dat hij met de logika gedurig de duivel overtroeft. Deze komedie die door Ben van Eysselsteyn zeer behendig in elkaar werd gezet, speelt achter de schermen, vóór het doek, op het toneel en in de zaal zelf. Onverpoosd . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . beide werken gelegenheid tot het uitstallen van een plaisante fantazie. Voor meer dan gewone belangstelling speelde men dan «DE GENDARM VAN EUROPA» van Ben van Eysselstein . Men dacht ongetwijfeld vanwege dezen titel een of andere symbolische satyre te krijgen op Geneve.. Vandaar allicht dat het stuk ontgoocheld heeft. . . .