Advanced Search found 1 item(s) featuring "Brugsman"

1936-08-26 De Vogelhandelaar (Estheticus)
  • . . . fluweelen pakje. Het flauw-op-zijn-beenen-staand libretto van Wester Held , bovendien nog bewerkt door een anderen tandem ( Quidenfeldt en Brugsman ) en eindelijk met een Vlaamsche bewerking van H. Caspeele vereerd, is echter goed opgemonterd door een, hoewel thans ietwat ouderwetsch aandoende, toch . . .