Advanced Search found 1 item(s) featuring "Belfort, Aalst"

1931-08-09 "De Slag bij Hertshaag" te Aalst (A.d.M.)
  • . . . voorbeeld werd door Aalst gegeven onder de meesterlike leiding van H. van Overbeke en tegenaan het heerlike kader van het oude Belfort . Het is een prachtig voorbeeld omwille van zijn gevatte keus. De tekst kan vrij mager heeten, maar als scenische aanpassing van het spel van . . .
  • . . . middens die de poging voor "front" - (hoe kan het ook anders dan in het "front" worden gespeeld, als de "zijgevel" van het Belfort toch al te beloten ligt in een zijstraat) - uitmaakten, maar... het katholieke (religieuse) wilden treffen. Het spel heeft verdragende beteekenis. Heeft het vooreerst . . .
  • . . . bestaan te geven. De poging en dubbel de schitterende afloop wettigen het ten volle. De scene, zeer sober, sloot bijzonder aan bij het Belfort en ze werd uitstekend benuttig zoo voor het direkte spel als voor toegang en aftreden. Alleen hadden we graag de tegenwoordig veel gebruikte aanduiding . . .
  • . . . streng te zijn, waren vooral rijk van kleur en van eenheid. Verzorging was terug te vinden ook in allerkleinste details. Van het rijzige Belfort was gunstig gebruik gemaakt niet alleen als fond, maar als dadelijk onderdeel in de scene-opvatting. Bekroning van de kanteelen, burchtbrand werkten stemmig en indrukwekkend. . . .