Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Barbaristen"

1931-09-12 Tooneel: De Passiespelen te Aalst (L.P.)
  • . . . Aalst De opvoering der Passiespelen door het Kon. Zang-, Tooneel- en Letterkundig Gezelschap " 't Land van Riem " en de Kath. Symph. Kunstkring " De Barbaristen " met de medewerking van uitgelezen kunstzangeressen en kunstzangers alsook tooneelkunstenaars, wier namen en roem overbekend zijn, is een puike kunstprestatie. De Passiespelen, welke . . .