Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ben Royaards"

1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
  • . . . het geweld doet. De directie van den Antwerpschen Schouwburg heeft dit begrepen en zoo werden dezen keer alle factoren, de regie ( Ben Royaards ), het décor (Jan Brusselmans), de muziek ( Daan Sternefeld ), de costuums (Lon Landau) in offervaardigen en zeer talentrijken dienst gesteld van het . . .
  • . . . azuur en wolk-arabesken : het grondelooze licht. In dit grootsche kader ontwikkelde zich dan het spel, voornaam, stijlrijk, beheerscht, verheven. Voor den regisseur Ben Royaards , die nog maar pas te Antwerpen was aangeworven, een zeer gelukkige inzet, die vertrouwen gaf. Ook als speler voldeed Ben Royaards . . .
  • . . . Ben Royaards , die nog maar pas te Antwerpen was aangeworven, een zeer gelukkige inzet, die vertrouwen gaf. Ook als speler voldeed Ben Royaards zeer. Zijn verhaal van der engelen slag -- hij was namelijk Uriël -- was een knap stuk voordrachtkunst. Onder de opstandige leiders trof . . .