Advanced Search found 1 item(s) featuring "Bernhardt Kahle"

1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . indient. Idem voor Ibsen . Daar zijn menschen die voortdurend alles ontdekken. Lees over "Peer Gynt" de bladzijden 18 en 19 van Kahle 's boek : "Henrik Ibsen, Björnson und ihre Zeitgenossen." Dat is beknopt en zeer juist. Mijn bedoeling is u te vertellen wat "Peer Gynt" op . . .