Advanced Search found 1 item(s) featuring "Arcoz"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . 1908 «La Vie Unanime» publiceerde, sprak men van de Unanimisten, waaronder -- terecht of ten onrechte -- Duhamel , Vildrac , Arcoz , Chennevière, Durtain, Jouve, werden geteld... Van Romains verschenen nog talrijke verzenbundels en romans, waaronder we citeeren : «Mort de quelqu'un» (1911) -- . . .