Advanced Search found 1 item(s) featuring "Alsberg"

1931-10-17 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "In Voorarrest" (Victor J. Brunclair)
  • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «In Voorarrest» door Alsberg en Hesse . Wij kunnen niet goed inzien welken maatstaf de heer W. Benoy heeft aangelegd am dit thesisstuk voor het . . .