Advanced Search found 1 item(s) featuring "André de Lorde"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . tot het ontplooien van al hun bekwaamheid in spel, mime en dictie; een stuk, dat mag geclasseerd onder het genre "théatre d'horreur", waarvan André de Lorde in Frankrijk destijds de bekende voorman was. Ik weet wel, dat vele artistieke bezwaren tegen dergelijk tendenz-werk kunnen geopperd. Als ik deze . . .