Advanced Search found 1 item(s) featuring "L'Abbaye"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . door de Société des Poètes français. In den aanvang maakte hij deel uit met Vildrac en Duhamel van de groepeering: « L'Abbaye ». Nadat Romains in 1908 «La Vie Unanime» publiceerde, sprak men van de Unanimisten, waaronder -- terecht of ten onrechte --