Advanced Search found 1 item(s) featuring "A.W. Grauls"

1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . uitleven - denk aan dien overmoedigen ruk, gedurende den oorlog en even daarna, met Paul van Ostayen , Marnix Gysen , A.W. Grauls , Wies Moens , e.a. - en op een ander oogenblik dachten we dat het op 't gebied der plastische kunsten zou wezen. . . .