Advanced Search found 1 item(s) featuring "Algemeen Verbond voor Katholiek Tooneel"

1923-03-25 Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen (Anon.)
  • . . . die parallel loopt met deze binnenleiding van Ghéon 's werk in Vlaanderen is te Gent aan te stippen. Door het aldaar pas gestichte Algemeen Verbond voor Katholiek Tooneel werd Vrijdag 16 Maart voor het eerst in Vlaanderen het oorlogswerk van Herman Bahr : De Stem opgevoerd. . . .