Advanced Search found 1 item(s) featuring "A. Props"

1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
  • . . . Op den Nederlandschen blijspeldichter Langendijk (1683-1756) is Molière 's invloed aanzienlijk geweest. Over de vertalingen van Molière schreef A. Props in de Tooneelgids (VII6 jaarg., nr. 2) : « Molière vertalen is de ondankbaarste taak. Er ligt in zijn werk wel een . . .