Advanced Search found 1 item(s) featuring "Andries Pels"

1926 Pieter Langendijk: "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" (Lode Monteyne)
  • . . . XVIIe eeuw. Langendijk zelf blijft in de schaduw staan van Hooft . De genretafereeltjes waarmee hij, naar het voorschrift van Pels -- den Nederlandschen Boileau der zeventiende eeuw -- het tooneel gevuld houdt, zijn lang niet zoo sappig van kleur, noch zoo drastisch van teekening, . . .