Advanced Search found 1 item(s) featuring "Abbé Moreux"

1931-05 Roekedekoe (Robert Erkens)
  • . . . van Speybrouck als Melanie waren schitterend. Zonder aan het N. V. T. een astronomisch belang te hechten, vraag ik mij af met Abbé Moreux «Où allons nous?» Na de «Volksvijand» «Roekedekoe» --- en binnenkort «De Koning drinkt»! . . .