Advanced Search found 1 item(s) featuring "André Maurage"

1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . beleefde zijn eerste voorstelling op Zaterdag 28 September 1935 , voorafgegaan door eerste óók van een ballet van Armand Crabbé, op muziek van André Maurage «De Kus van den Herder». Was door «Don Juan» en «Ariadne op Naxos» deze eerste maand al artistiek tópzwaar genoeg, dan beging de . . .