Advanced Search found 2 item(s) featuring "Aimé De Cort"

1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
  • . . . provincieraadslid; W. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond ; Boecaert, burgemeester van Koekelberg; de Vlaamsche tooneelschrijvers A. Bogaerd , J.Toussaint , A. De Cort en J. Pauwels ; Fortin, voorzitter van het Verbond van Franschspelende tooneelverenigingen en groepeeringen . De rederijkerskamer " De Witte Waterlelie " . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: En het sprookje (Willem Putman)
  • . . . op dit gebied is het waarlijk belangrijk en literair beteekenis hebbend repertorium eerder beperkt. Laten we terloops gewagen van de lofwaardige pogingen van Aimé DE CORT , Mevr. VERSELE , Joris DEWAELE , en anderen, die kindertooneel hebben geschreven en gepropageerd, maar dan eerder met opvoedkundige intentie's, . . .