Advanced Search found 1 item(s) featuring "Antoon Coolen"

1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . zeggen overrompelend sukses zou de groep Staf Bruggen eerst kennen met de stukken van den overigens ook in Nederland met bijval gespeelden Antoon Coolen «KINDEREN VAN ONS VOLK» en «DE VIER JAARGETIJDEN». Om meer dan een reden verkiezen wij het eerstgenoemde, en blijven er dan ook even . . .
  • . . . «DE VIER JAARGETIJDEN». Om meer dan een reden verkiezen wij het eerstgenoemde, en blijven er dan ook even bij stilstaan. De bijval van Coolen 's tooneelwerk in Vlaanderen was wel eenigszins verrassend. Men mocht inderdaad vreezen dat het typisch Brabantsche van taal en zeden dezer boerentragedie hier zou hebben . . .