Advanced Search found 2 item(s) featuring "Alexandre Charles Lecocq"

1935-07-08 La Fille de Madame Angot (E.V.D.V.)
  • . . . Te Brussel, In den Muntschouwburg . Wederopvoering van Lecocq 's Opera-Comique: "La Fille de Madame Angot" Bij de samenstelling van het zeer bescheiden speelprogramma van dit uitzonderlijk zomerseizoen heeft de Muntschouwburg . . .
  • . . . y a de géne, il n'y a pas de plaisir...", waarvan zij ook ruim gebruik maken. De wederopvoering van de leuke opera-comique van Lecocq had een tamelijk wel gevulde zaal gelokt en liet den besten indruk. Eenige rollen werden door hun vroegere titularissen vervuld: voor andere kwamen enkele . . .
1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
  • . . . zwak voor de operette, en de zorg waarmede hij deze omringt, getuigt hoeveel hij er voor over heeft. Hoe in-Fransch deze schlager van Lecocq ook moge wezen, zoo moet toch erkend dat de stempel, dien onze Vlaamsche menschen er op leggen, veel meer overeenkomt met den operettengeest van . . .
  • . . . nog iets anders vatbaar is dan voor het maakwerk, dat hun als gerecht van den laatsten schotel opgedischt wordt. Bij de partituur van Lecocq blijft men niet lang stilstaan. De muziek is vlot geschreven, licht uit de mouw geschud, en in dien zin volkomenen beantwoordend aan wat het . . .